کوکین ایران از سال 1390 به عنوان نماینده‌ی رسمی کوکین فرانسه در خدمت جامعه‌ی هنری کشور عزیزمان است و ضمانت و اعتبار نمایندگی انحصاری پخش این محصولات، قیمت مناسب و اطمینان از خرید جنس اصل را برای هنرمندان و علاقمندان عرصه عکسبرداری و فیلمبرداری به ارمغان آورده است.

فیلترهای کوکین فرانسه

 ” نمونه عکس های گرفته شده با فیلتر کوکین “