پیور هارمونی

COKIN-PURE_Harmonie-Thinnest

فیلترهای سری PURE Harmonie  نازک‌ترین و سبک‌ترین فیلترهای موجود در بازار می‌باشند.فیلتر UV‌ با ضخامت 3.3م.م،پولاریزه با ضخامت 4.5م.م و فیلتر ND  متغیر با ضخامت 9.5 م.م در هنگام بسته شدن به لنز حس نمیشوند.این نازکی و سبکی عملکرد AF  را به بیشترین میزان خود می‌رساند.همچنین از عمق ‌vignetting (سیاهی گوشه‌های تصویر) می‌کاهد.